Vitajte na stránke Materskej Školy v Sáse

OZNAMY

Vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že dňa 24. 03. 2017

/t.j. v piatok/ o 9 45 hod. sa v

našej materskej škole uskutoční vzdelávací program s názvom „Spoznávame les“ pod vedením enviromentálnej pracovníčky Štátnej ochrany prírody SR – Lucie Miňovej. Súčasťou programu budú aj tvorivé dielne. Program je bezplatný.

Vážení rodičia,

Oznamujem Vám, že
dňa 22. 03. 2017, /t.j. v stredu/
o 10.30 hod. sa uskutoční v budove materskej školy divadelné predstavenie pod názvom „PONOŽTIČKY“
Divadelné predstavenie nám prídu zahrať herci z divadielka „NA TRAKY“ Vstupné hradí Rada rodičov pri MŠ Sása zo zápisného príspevku rodičov

Mgr. Renáta SLIACKA
riaditeľka MŠ

Zápis detí do MŠ

Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Potrebné dokumenty k darovaniu 2% z daní

Vyhlásenie podielu daní >

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov >

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Leták pre rodičov

NOVÉ FOTKY 2017

Do galérie sme pridali nové fotky z aktivít 2017

REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

V priebehu mesiaca august 2016, boli uskutočnené nasledovné práce v interiéri, exteriéri a v areáli materskej školy v Sáse. Interiér materskej školy rekonštrukcia detskej umyvárky II. triedy s nasledovnými činnosťami: osekávanie keramického obkladu, demontáže WC...

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Do našich okien zaklopal OKTÓBER - mesiac, ktorý už tradične patrí úcte k starším. Ako každý rok v tomto čase si deti z Materskej školy Sása slová starký, starká, dedko,...