Vitajte na stránke Materskej Školy v Sáse

OZNAMY

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že dňa 23. 01. 2018, t.j.

v utorok, v čase od 10:30 hod.

sa uskutoční v našej materskej školevýchovný koncert, zameraný a originálneukážky hry na ľudové hudobné nástroje. Nástroje predvádza vynikajúci hudobníka zberateľ ľudových piesní,pán Anton Budinský, spolupracovník STV a rozhlasu. Koncertu sa môžu zúčastniť rodičia i starí rodičia detí, dochádzajúcich do MŠ. Vstupné hradí Rada rodičovzo zápisného príspevku rodičov

Mgr. Renáta SLIACKA
riaditeľka MŠ

KARNEVAL

sa bude konať
dňa 31.1.2018 (streda)

v dopoludňajších hodinách

v našej MŠ.

Privítame nápady a kreativitu pri originálnych
maskách, ktoré vyrobíte spoločne s Vašimi deťmi.
Tešíme sa

Zápis detí do MŠ

Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Potrebné dokumenty k darovaniu 2% z daní

Vyhlásenie podielu daní >

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov >

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Leták pre rodičov

NOVÉ FOTKY 2017

Do galérie sme pridali nové fotky z aktivít 2017

REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

V priebehu mesiaca august 2016, boli uskutočnené nasledovné práce v interiéri, exteriéri a v areáli materskej školy v Sáse. Interiér materskej školy rekonštrukcia detskej umyvárky II. triedy s nasledovnými činnosťami: osekávanie keramického obkladu, demontáže WC...

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Do našich okien zaklopal OKTÓBER - mesiac, ktorý už tradične patrí úcte k starším. Ako každý rok v tomto čase si deti z Materskej školy Sása slová starký, starká, dedko, babka opakujú častejšie ako inokedy. Deťom vštepujeme  lásku, vďačnosť a úctu k starkým za to, že...