Vitajte na stránke Materskej Školy v Sáse

OZNAMY

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že dňa
08. 11. 2017, t.j. v stredu,
od 10.00 hod. sa uskutoční

v našej materskej škole vzdelávací

program pod názvom
Lesná pedagogika

„Les, lesné plody a semená“

Jeho súčasťou budú aj tvorivé dielne.
Vzdelávací program sa uskutoční
pod vedením certifikovaných
lesných pedagogov.

Mgr. Renáta SLIACKA
riaditeľka MŠ

Zápis detí do MŠ

Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Potrebné dokumenty k darovaniu 2% z daní

Vyhlásenie podielu daní >

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov >

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Leták pre rodičov

NOVÉ FOTKY 2017

Do galérie sme pridali nové fotky z aktivít 2017

REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

V priebehu mesiaca august 2016, boli uskutočnené nasledovné práce v interiéri, exteriéri a v areáli materskej školy v Sáse. Interiér materskej školy rekonštrukcia detskej umyvárky II. triedy s nasledovnými činnosťami: osekávanie keramického obkladu, demontáže WC...

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Do našich okien zaklopal OKTÓBER - mesiac, ktorý už tradične patrí úcte k starším. Ako každý rok v tomto čase si deti z Materskej školy Sása slová starký, starká, dedko,...