Vitajte na stránke Materskej Školy v Sáse

OZNAMY

Milí naši starí rodičia,

srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie, pri príležitosti

Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční v kultúrnej miestnosti

obce  Sása,

dňa 21. 10. 2016, t.j.

v piatok o 16:00 hod.

 Tešíme sa na Vás

"Rozprávočka do uška od babky a deduška"

Poďakovanie

Riaditeľka Materskej školy v Sáse vyjadruje srdečné poďakovanie všetkým sponzorom za sponzorský finančný príspevok, ktorý venovali pre rodinu Kyseľovú. Finančný príspevok bol odovzdaný starostovi obce Bzovská Lehôtka pánovi Martinovi Kubíkovi, na pokrytie pohrebných služieb a na vybudovanie pomníka pre Simonku Kyseľovú, ktorá navštevovala našu materskú školu. Ďakujeme profesionálnym vojakom a zamestnancom Centra výcviku Lešť, pani Ing. Lišaníkovej, ktorá zbierku iniciovala, rodičom a zamestnancom Materskej školy Sása.

Celková vyzbieraná a odovzdaná suma činí

300,- eur.

S pozdravom a veľkým poďakovaním

Mgr. Renáta SLIACKA
riaditeľka MŠ

Leták pre rodičov

NOVÉ FOTKY 2016

Do galérie sme pridali nové fotky z aktivít 2016