Vitajte na stránke Materskej Školy v Sáse

OZNAMY

Vážení rodičia,

oznamujem Vám,

že dňa 22. 05. 2017, t.j. v pondelok, je náhlásená SSE odstávka elektriny.

Obraciame sa na rodičov, ktorí si v uvedený deň môžu zabezpečiť starostlivosť, aby si dieťatko ponechali doma.

Materská škola poskytne služby rodičom, ktorí nutne potrebujú túto pomoc.

Ďakujeme za pochopenie

Mgr. Renáta S L I A C K A
riaditeľka MŠ Sása

Zápis detí do MŠ

Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Potrebné dokumenty k darovaniu 2% z daní

Vyhlásenie podielu daní >

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov >

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Leták pre rodičov

NOVÉ FOTKY 2017

Do galérie sme pridali nové fotky z aktivít 2017

REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

V priebehu mesiaca august 2016, boli uskutočnené nasledovné práce v interiéri, exteriéri a v areáli materskej školy v Sáse. Interiér materskej školy rekonštrukcia detskej umyvárky II. triedy s nasledovnými činnosťami: osekávanie keramického obkladu, demontáže WC...

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Do našich okien zaklopal OKTÓBER - mesiac, ktorý už tradične patrí úcte k starším. Ako každý rok v tomto čase si deti z Materskej školy Sása slová starký, starká, dedko,...