Vitajte na stránke Materskej Školy v Sáse

OZNAMY

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA
NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Blíži sa termín odovzdania Vyhlásenia o poukázaní 2%
zaplatenej dane, spolu s Potvrdením od zamestnávateľa o
dani z prijmov za rok 2017.

Preto Vás prosím o nasledovný postup:
• Vyplniť Vyhlásenie o poukázaní 2% daní z príjmov
fyzických osôb.
• Nezabudnúť na podpis!
• Najneskôr do 27. apríla 2018 doručiť formuláre:
– Vyhlásenie o poukázaní 2 % ZD
– Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa
do Materskej školy v Sáse.
• Daňovému úradu vo Zvolene budú hromadne
odovzdané.

Ďakujeme!

Skrášlime si okolie škôlky  

Pri príležitosti Dňa Zeme 22.4.2018, príchodu jari a za účelom skrášlenia areálu MŠ, plánujeme vykonať nasledujúce činnosti:

Pedagogický kolektív so zapojením detí v rámci vzdelávacej aktivity:

 • Jarné upratovanie (hrabanie lístia, zbieranie odpadkov, vetvičiek, šišiek a kameňov)
 • Obnova pocitového chodníka
 • Obnova a údržba kvetinových záhončekov
 • Namaľovanie športových, oddychových, súťažných prvkov na asfaltový chodník

 

V spolupráci s rodičmi formou brigády

plánujeme dňa 24. 4. 2018, o 16.30 hod. uskutočniť nsledovné činnosti:

 • Porýľovanie pieskoviska
 • Oprava dreveného obrubníka okolo pieskoviska
 • Strhnutie (skrátenie) bambusovej striešky nad pieskoviskom
 • Odstránenie tehlového múrika pozdĺž asfaltovej cesty
 • Úprava kopčeka na zimné sánkovanie
 • Farebne a veselo  –  náter drevených konštrukcií v areáli MŠ – pieskovisko, minihrisko, altánok …
 • Kosenie trávy

 

ĎAKUJEME

Zápis detí do MŠ

Všetky potrebné informácie nájdete tu.

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Leták pre rodičov

NOVÉ FOTKY 2018

Do galérie sme pridali nové fotky z aktivít 2018

REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

V priebehu mesiaca august 2016, boli uskutočnené nasledovné práce v interiéri, exteriéri a v areáli materskej školy v Sáse. Interiér materskej školy rekonštrukcia detskej umyvárky II. triedy s nasledovnými činnosťami: osekávanie keramického obkladu, demontáže WC...

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Do našich okien zaklopal OKTÓBER - mesiac, ktorý už tradične patrí úcte k starším. Ako každý rok v tomto čase si deti z Materskej školy Sása slová starký, starká, dedko, babka opakujú častejšie ako inokedy. Deťom vštepujeme  lásku, vďačnosť a úctu k starkým za to, že...