Vitajte na stránke Materskej Školy v Sáse

OZNAMY

Vážení rodičia,

Oznamujem Vám, že Materská škola v Sáse
bude uzatvorená počas veľkonočných

sviatkov v dňoch

od 29. marca 2018 /štvrtok/
do 3. apríla 2018 /utorok/

Materská škola bude opäť otvorená
v stredu, dňa 4. apríla 2018

Mgr. Renáta S L I A C K A
riaditeľka MŠ Sása

MAREC – mesiac kníh
V mesiaci marci pripravujeme pre deti nasledovné aktivity a podujatia.

NÁVŠTEVA OBECNEJ KNIŽNICE

Cieľ: poznanie funkcie a účelu knižnice, pestovanie trvalého a
pozitívneho vzťahu ku knihám a literárnemu umeniu.
7. 3. 2018 – „Čo ukrýva rozprávková truhlica?“
16. 3. 2018 – „Kde bolo tam bolo…“
(Deň ľudovej rozprávky)
28. 3. 2018 – „Príbehy z prírody pri
bylinkovom čajíku“

OCKO, MAMI ČÍTAJTE MI

Cieľ: rodinný večer s rozprávkou a plyšovým Mesiačikom. V
spolupráci s rodičmi uskutočníme pravidelné čítanie rozprávok. Po
prečítaní a ich pozornom počúvaní, si deti obsah rozprávky zopakujú a
spolu s rodičmi aj nakreslia.

„O GUĽKOVI BOMBUĽKOVI“

Divadlo „Na traky“ príde do našej materskej školy zahrať divadelné
predstavenie. Deti budú aktívne do predstavenia zapojené a na chvíľu
sa z nich stanú „veľkí herci“
Kedy? – dňa 8. 3. 2018, o 10.30 hod.

„ČÍTAME SI NAVZÁJOM“

Literárne popoludnie, v ktorom privítame medzi nami žiakov zo ZŠ
Pliešovce.
Prečítajú rozprávky, príbehy, hádanky.
Z našich detí sa stanú pozorní poslucháči,
ktorí zas porozprávajú aké rozprávky sa im páčia, zarecitujú básne,
zaspievajú piesne.

TEŠÍME SA !

Oznamujem rodičom, že dňa08. 03. 2018 t. j. vo štvrtok o 10:30 hod.

príde zahrať deťom do našej materskej

školy

Divadlo „Na traky“
divadelné predstavenie,

„O Guľkovi Bombuľkovi“

Vstupné hradí Rada rodičov
zo zápisného príspevku rodičov

Mgr. Renáta SLIACKA
riaditeľka MŠ

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že

uskutočníme v budove materskej školy rodičovské združenie,

formou individuálnych pohovorov.

Individuálne pohovory uskutoční pre triedu Lienky,

triedna pani učiteľka J.Matejkinová, dňa 28. 02. 2018, v čase od 14:00 hod. do 16:30 hod.

pre triedu Žabky,

triedna pani učiteľka M. Fričová, dňa 07. 03. 2018, v čase od 14:00 hod. do 16:30 hod.

Mgr. Renáta SLIACKA
riaditeľka MŠ

Zápis detí do MŠ

Všetky potrebné informácie nájdete tu.

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Leták pre rodičov

NOVÉ FOTKY 2017

Do galérie sme pridali nové fotky z aktivít 2017

REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

V priebehu mesiaca august 2016, boli uskutočnené nasledovné práce v interiéri, exteriéri a v areáli materskej školy v Sáse. Interiér materskej školy rekonštrukcia detskej umyvárky II. triedy s nasledovnými činnosťami: osekávanie keramického obkladu, demontáže WC...

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Do našich okien zaklopal OKTÓBER - mesiac, ktorý už tradične patrí úcte k starším. Ako každý rok v tomto čase si deti z Materskej školy Sása slová starký, starká, dedko, babka opakujú častejšie ako inokedy. Deťom vštepujeme  lásku, vďačnosť a úctu k starkým za to, že...