Vitajte na stránke Materskej Školy v Sáse

OZNAMY

Vážený rodičia,

oznamujeme Vám, že dňa 23. 02. 2017,

/t.j. vo štvrtok/, sa uskutoční v  budove Materskej školy v Sáse o 16.30 hod.

rodičovské združenie, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Účasť prisľúbili pozvaní hostia –

 odborný zamestnanec CPPPaP,

Mgr. Soňa Selečéniová,

riaditeľ Mgr. Slavomír Matejka

a zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ Pliešovce, 

Mgr. Ľubica Bezeková,

vedúca ŠJ pri MŠ Sása p. Adriana Bosáková.

 

Po ukončení besedy, bude rodičovské združenie pokračovať formou individuálnych pohovorov, na ktorých Vám pani učiteľky podajú bližšie informácie o Vašich deťoch a zodpovedajú na Vaše otázky.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami

 

                                                Rada rodičov

                                                    pri MŠ Sása

KARNEVAL

Potrebné dokumenty k darovaniu 2% z daní

Vyhlásenie podielu daní >

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov >

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Leták pre rodičov

NOVÉ FOTKY 2017

Do galérie sme pridali nové fotky z aktivít 2017

REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

V priebehu mesiaca august 2016, boli uskutočnené nasledovné práce v interiéri, exteriéri a v areáli materskej školy v Sáse. Interiér materskej školy rekonštrukcia detskej umyvárky II. triedy s nasledovnými činnosťami: osekávanie keramického obkladu, demontáže WC...

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Do našich okien zaklopal OKTÓBER - mesiac, ktorý už tradične patrí úcte k starším. Ako každý rok v tomto čase si deti z Materskej školy Sása slová starký, starká, dedko,...