Vitajte na stránke Materskej Školy v Sáse

OZNAMY

s

OZNAM - DIVADLO ZMENA

Oznamujeme rodičom, že dňa

2. 12. 2016 sa divadelné predstavenie

O Guľkovi Bombuľkovi

z dôvodu chorobnosti účinkujúcich neuskutočnilo.

Termín predstavenia preložený na

deň 14. 12. 2016 o 10.30 hod.

s

OZNAM - DIVADLO

Oznamujeme rodičom, že dňa

02. 12. 2016 t. j. v piatok, o 10.30 hod.

príde zahrať deťom do našej materskej školy

Divadlo „Na traky“

 divadelné predstavenie,

 „O Guľkovi Bombuľkovi“

 

 Vstupné hradí Rada rodičov

zo zápisného príspevku rodičov

s

OZNAM - VIANOCE

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na stretnutie s Mikulášom pri vianočnom stromčeku,

ktoré sa koná 15.12.2016 (štvrtok) o 16,00 hod. v MŠ Sása.

 

Malí učinkujúci sa potešia sladkému občerstveniu, ktoré môžete v ten deň priniesť do MŠ.

s

OZNAM - SVIATKY

Vážení rodičia,

 oznamujem Vám, že Materská škola v Sáse bude uzatvorená

počas vianočných sviatkov v dňoch od

23. decembra 2016 /piatok/ do 6. januára 2017 /piatok/

 

Materská škola bude opäť otvorená

dňa 9. januára 2017

Poďakovanie

Riaditeľka Materskej školy v Sáse vyjadruje srdečné poďakovanie všetkým sponzorom za sponzorský finančný príspevok, ktorý venovali pre rodinu Kyseľovú. Finančný príspevok bol odovzdaný starostovi obce Bzovská Lehôtka pánovi Martinovi Kubíkovi, na pokrytie pohrebných služieb a na vybudovanie pomníka pre Simonku Kyseľovú, ktorá navštevovala našu materskú školu. Ďakujeme profesionálnym vojakom a zamestnancom Centra výcviku Lešť, pani Ing. Lišaníkovej, ktorá zbierku iniciovala, rodičom a zamestnancom Materskej školy Sása.

Celková vyzbieraná a odovzdaná suma činí

300,- eur.

S pozdravom a veľkým poďakovaním

Mgr. Renáta SLIACKA
riaditeľka MŠ

Leták pre rodičov

NOVÉ FOTKY 2016

Do galérie sme pridali nové fotky z aktivít 2016

REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

V priebehu mesiaca august 2016, boli uskutočnené nasledovné práce v interiéri, exteriéri a v areáli materskej školy v Sáse. Interiér materskej školy rekonštrukcia detskej umyvárky II. triedy s nasledovnými činnosťami: osekávanie keramického obkladu, demontáže WC...

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Do našich okien zaklopal OKTÓBER - mesiac, ktorý už tradične patrí úcte k starším. Ako každý rok v tomto čase si deti z Materskej školy Sása slová starký, starká, dedko,...