Vitajte na stránke Materskej Školy v Sáse

OZNAMY

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že dňa

19. 01. 2017, od 8.00hod.

bude prebiehať v našej materskej škole

depistážne vyšetrenie predškolákov, na základe

informovaného súhlasu zákonných zástupcov.

Vyšetrenie uskutočnia odborní zamestnanci z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie zo Zvolena

Mgr. Renáta SLIACKA

Riaditeľka MŠ

Poďakovanie

Riaditeľka Materskej školy v Sáse vyjadruje srdečné poďakovanie všetkým sponzorom za sponzorský finančný príspevok, ktorý venovali pre rodinu Kyseľovú. Finančný príspevok bol odovzdaný starostovi obce Bzovská Lehôtka pánovi Martinovi Kubíkovi, na pokrytie pohrebných služieb a na vybudovanie pomníka pre Simonku Kyseľovú, ktorá navštevovala našu materskú školu. Ďakujeme profesionálnym vojakom a zamestnancom Centra výcviku Lešť, pani Ing. Lišaníkovej, ktorá zbierku iniciovala, rodičom a zamestnancom Materskej školy Sása.

Celková vyzbieraná a odovzdaná suma činí

300,- eur.

S pozdravom a veľkým poďakovaním

Mgr. Renáta SLIACKA
riaditeľka MŠ

Leták pre rodičov

NOVÉ FOTKY 2017

Do galérie sme pridali nové fotky z aktivít 2017

REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE

V priebehu mesiaca august 2016, boli uskutočnené nasledovné práce v interiéri, exteriéri a v areáli materskej školy v Sáse. Interiér materskej školy rekonštrukcia detskej umyvárky II. triedy s nasledovnými činnosťami: osekávanie keramického obkladu, demontáže WC...

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Do našich okien zaklopal OKTÓBER - mesiac, ktorý už tradične patrí úcte k starším. Ako každý rok v tomto čase si deti z Materskej školy Sása slová starký, starká, dedko,...