Náš tím

Zamestnanci MŠ Sása

 

Mgr. Jana Matejkinová – riaditeľka
Monika Račková – učiteľka
Marta Fričová – učiteľka
Bc. Petra Pálková – učiteľka

Adriana Bosáková – vedúca ŠJ pri MŠ Sása
Svetlana Danková – kuchárka
Dana Černotová – upratovačka